Šifra proizvoda:

romans 14:7 tagalog

(Romans 8:12–14) The passages mentioned above make it clear that the desperate struggle described in Romans 7 cannot refer to the life of a Christian. 2 Sino kang humahatol sa alila ng iba? Close. Tagalog Written commentary on Romans, Tagalog translation, by Dr. Bob Utley, retired Professor of Hermeneutics (Bible Interpretation). Tagalog Bible: Proverbs. Watch our overview video on the book of Romans, which breaks down the literary design of the book and its flow of thought. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Romans 7 Mga Taga-Roma 7 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 O hindi baga ninyo nalalaman mga kapatid (sapagka't nagsasalita ako sa … 8 For whether we live, we live unto the Lord; and whether we die, we die unto the Lord: whether we live therefore, or die, we are the Lord's. Any spoken word shows a lack of respect. Romans 14.7-9 7 We do not live to ourselves, and we do not die to ourselves. 3 Sapagka't ang hindi magawa ng kautusan, na mahina sa pamamagitan ng laman, sa pagsusugo ng Dios sa kaniyang sariling Anak na naganyong lamang salarin at dahil sa … 1:3 Tungkol sa kaniyang Anak, na ipinanganak sa binhi ni David ayon sa laman, . 1:4 Upang magbigay ng katalinuhan sa musmos.Kaalaman at pagbubulay sa kabataan: A Filipino, on the other hand, remains silent while being rebuked. 21 What does it mean that there is no condemnation in Christ (Romans 8:1)? 15 I do not understand what I do. 8 Porque, se vivemos, para o Senhor vivemos; se morremos, para o Senhor morremos. English-Tagalog Bible Romans « Previous | Next » Paul was excited about being able to minister at last in this church, and everyone was well aware of that fact. This happens when people... namatayDeath in the Bible represents spiritual death, or the destruction of everything that is good and all true beliefs in someone. { Sapagka't nasusulat, Buhay ako, sabi ng Panginoon, sa akin ang bawa't tuhod ay luluhod, At ang bawa't dila ay magpapahayag sa Dios. 15 His earnest desires to obey, increase as he grows in grace. Oo, patatayuin siya; sapagka't makapangyarihan ang Panginoon na siya'y maitayo. Huwag mong sirain ang gawa ng Dios dahil sa pagkain. 12 13 The Filipino will also apologize with an action, for example, extending a favor to the one who has been offended, but saying nothing. Romans Chapter 14: Part 12 From The Macedonian Call. Bawa't isa'y magtibay sa kaniyang sariling pagiisip. Romans 14:9-10. Read Mga Romano 14 in the 'Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)' translation 中文 čeština Nederlands français ქართული ენა Deutsch italiano 日本語 한국어 português Pyccĸий Srpski, Српски Español svenska Tagalog 7 (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Would you like to choose another language for your user interface? Romans 14:7 New International Version Update 7 For none of us lives for ourselves alone, and none of us dies for ourselves alone. 18 14 Saturnalia was an ancient Roman festival and holiday in honour of the god Saturn, held on 17 December of the Julian calendar and later expanded with festivities through to 25 December. Mabuti ang huwag kumain ng lamangkati, ni uminom ng alak, ni gumawa ng anoman na katitisuran ng iyong kapatid. 7 SERMON BASED ON Romans 7:15-25 7.7.14 Matthew 11:16-end 'I DON'T KNOW WHY I DID IT!' Ang pananampalatayapananampalataya mo na nasa iyo ay ingatan mo sa iyong sarili sa harap ng Dios. Romans 8:14-17 King James Version (KJV) 14 For as many as are led by the Spirit of God, they are the sons of God. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Sapagka't ang sinoman sa atin ay hindi nabubuhay sa kaniyang sarili, at sinoman ay hindi namamataynamamatay sa kaniyang sarili. 1:2 Upang umalam ng karunungan at turo; upang bulayin ang mga salita ng pagkaunawa; . }, Study the original Hebrew/Greek with qBible. This happens when people... Would you like to choose another language for your user interface? 5 Romans 14:7–9 7 For t none of us lives to himself, and none of us dies to himself. 1:3 Upang tumanggap ng turo sa pantas na paguugali, sa katuwiran, at kahatulan, at karampatan; . Romans 7:14-25 New International Version (NIV) 14 We know that the law is spiritual; but I am unspiritual, sold as a slave to sin. Close. In order to set the calendar right, Julius Caesar, in 46 BC, established what has come to be known as the Julian calendar. ROM 14:8 For whether we live, we live unto the Lord; and whether we die, we die unto the Lord: whether we live therefore, or die, we are the Lord's. Read Reading 2, Romans 14:7-9. Huwag nga ninyong pabayaan na pagsalitaan ng masama ang inyong kabutihan: 17 Datapuwa't ang mahina sa pananampalatayapananampalataya ay tanggapin ninyo, hindi upang pagtalunan ang kaniyang pagaalinlangan. 1:1 Ang mga kawikaan ni Salomon na anak ni David na hari sa Israel: . if(sStoryLink0 != '') 7 For none of us lives for himself and none of us dies for himself; 8 while we are alive, we are living for the Lord, and when we die, we die for the Lord: and so, alive or dead, we belong to the Lord. 11 ROM 14:7 For none of us liveth to himself, and no man dieth to himself. Huwag na nga tayong mangaghatulan pa sa isa't isa: kundi bagkus ihatol ninyo ito, na ang sinoman ay huwag maglagay ng katitisuran sa daan ng kaniyang kapatid o kadahilanan ng ikararapa. Tunay na ang lahat ng mga bagay ay malilinis; gayon man ay masama sa tao ang kumakain ng laban sa kaniyang budhi. sapagka't tayong lahat ay tatayo sa harapan ng hukuman ng Dios. The believer sees more of the beauty of holiness and the excellence of the law. Commentary on Romans 7:18-22 (Read Romans 7:18-22) The more pure and holy the heart is, it will have the more quick feeling as to the sin that remains in it. None of us lives for oneself, and no one dies for oneself. Datapuwa't ikaw, bakit humahatol ka sa iyong kapatid? 14 Kundi bagkus isakbat ninyo ang Panginoong Jesucristo, at huwag ninyong paglaanan ang laman, upang masunod ang mga kahalayan noon. It established January 1 as the New Year. 1 Welcome the person who is weak in faith—but not in order to argue about differences of opinion. 1:2 Na kaniyang ipinangako nang una sa pamamagitan ng kaniyang mga propeta sa mga banal na kasulatan, . Nguni't ang nagaalinlangan ay hinahatulan kung kumakain, sapagka't hindi siya kumakain sa pananampalatayapananampalataya; at ang anomang hindi sa pananampalatayapananampalataya ay kasalanan. Romans 14 - As for the one who is weak in faith, welcome him, but not to quarrel over opinions. That may be because we hear it most often as part... espirituThere are two aspects to the life of each person. Romans 7:14-25 Understanding the Believer's Battle with Sin, Part 2 Romans 7:7-13 Sin and the Law Romans 7:7-13 Sin and the Law, Part 2 Romans 7:1ff Dead to the Law, Study Guide (click dropdown menu) Romans 7:14-25 Mga Taga-Roma 14 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Datapuwa't ang mahina sa pananampalataya ay tanggapin ninyo, hindi upang pagtalunan ang kaniyang pagaalinlangan. Would you like to choose another language for your user interface? 8 For if we live, we live to the Lord, and if we die, we die to the Lord. So then, u whether we live or whether we die, we are the Lord’s . Binabati kayo ng lahat ng mga iglesia ni Cristo. Mga Romano 16:16 - Mangagbatian kayo ng banal na halik. A child does something that they've been told again and again not to do. 22 The Romans continued to observe the New Year in late March, but their calendar was tampered with by various emperors so that the calendar soon was out of synchronization with the sun. var sStoryLink0 = aStoryLink[0].trim(); 4 ROM 14:8 For whether we live, we live unto the Lord; and whether we die, we die unto the Lord: whether we live therefore, or die, we are the Lord's. 15 For ye have not received the spirit of bondage again to fear; but ye have received the Spirit of adoption, whereby we cry, Abba, Father. bHasStory0 = true; namamatayDeath in the Bible represents spiritual death, or the destruction of everything that is good and all true beliefs in someone. var sStoryLink0 = aStoryLink[0].trim(); Romans 14:7 Choose a Background Romans 14:7 For none of us lives to himself, and no man dies to himself. Romans 8 Life in the Spirit 1 Ngayon nga'y wala nang anomang hatol sa mga na kay Cristo Jesus. Romans 14 Do Not Pass Judgment on One Another 1 Datapuwa't ang mahina sa pananampalataya ay tanggapin ninyo, hindi upang pagtalunan ang kaniyang pagaalinlangan. May tao na may pananampalataya na makakain ang lahat ng mga bagay: nguni't ang mahina'y kumakain ng mga gulay. 3 Those who eat must not look down on the ones who don’t, and the ones who don’t eat must not judge the ones who do, because God has accepted them. Find Top Church Sermons, Illustrations, and Preaching Slides on Romans 14:7-12. KJV: For none of us liveth to himself, and no man dieth to himself. Sapagka't kung nangabubuhay tayo, sa Panginoon tayo'y nangabubuhay; o kung nangamamatay tayo, sa Panginoon tayo'y nangamamatay: kaya't sa mabuhay tayo, o sa mamataymamatay man, tayo'y sa Panginoon. Romans 14:7 Romans 14:8 Romans 14:9 Romans 14:10 Romans 14:11 Romans 14:12 Romans 14:13 Romans 14:14 Romans 14:15 Romans 14:16 Romans 14:17 Romans 14:18 Romans 14:19 Romans 14:20 Romans 14… Tamil Christian Songs .IN A part of Tamil Christian Songs .org Chords Lyrics So then, u whether we live or whether we die, we are the Lord’s . } document.write(sStoryLink0 + "

"); 10 Romans is the most systematic and logical doctrinal book of the Apostle Paul. bHasStory0 = true; Browse Sermons on Romans 14:7-12. References from Swedenborg's drafts, indexes & diaries: Scriptural Confirmations 1, 4, 62, 72, 92, if(aStoryLink[0]) } 16 ROM 14:7 For none of us liveth to himself, and no man dieth to himself. Is Romans 7:14-25 describing a believer or an unbeliever? Nalalaman ko, at naniniwala akong lubos kay Jesus na Panginoon, na walang anomang bagay na marumi sa kaniyang sarili: maliban na doon sa nagaakala na ang anomang bagay ay marumi, sa kaniya'y marumi ito. If we live, we live for the Lord; and if we die, we die for the Lord. Romans 14:9 For to this end Christ both died, and rose, and revived, that he might be Lord both of the dead and living. Kaya nga ang bawa't isa sa atin ay magbibigay sulit sa Dios ng kaniyang sarili. Romans 14:7–8 7 For t none of us lives to himself, and none of us dies to himself. So, whether we live or die, we belong to the Lord. Romans 14:7-12 For none of us lives for ourselves alone, and none of us dies for ourselves alone. None of us lives for oneself, and no one dies for oneself. For what I … if(sStoryLink0 != '') May nagmamahal sa isang araw ng higit kay sa iba: may ibang nagmamahal sa bawa't araw. 14:7-13 Aunque algunos son débiles, y otros son fuertes, pero todos deben compromete a no vivir para sí mismos. 1 Corinthians 6:19,20 What? 7 Porque nenhum de nós vive para si, e nenhum morre para si. Home. Ang nagmamahal sa araw, ay minamahal ito sa Panginoon; at ang kumakain, ay kumakain sa Panginoon, sapagka't siya'y nagpapasalamat sa Dios; at ang hindi kumakain, ay hindi kumakain sa Panginoon, at nagpapasalamat sa Dios. 20 2 One person believes in eating everything, while the weak person eats only vegetables. 19 (You can do that anytime with our language chooser button ). 9 Porque foi para isto que morreu Cristo, e ressurgiu, e tornou a viver, para ser Senhor, tanto dos mortos, como dos vivos. ROM 14:9 For to this end Christ both died, and rose, and … Romans Chapter 14: Part 13 From The Macedonian Call. Sapagka't dahil dito ay namataynamatay si Cristo at nabuhay na maguli, upang siya'y maging Panginoon ng mga patay at gayon din ng mga buhay. at ikaw naman, bakit pinawalaang halaga mo ang iyong kapatid? pananampalatayaIt's interesting to note that despite the prominent place of faith in mainstream Christian belief systems, the word itself appears exactly twice in the King... namamatayDeath in the Bible represents spiritual death, or the destruction of everything that is good and all true beliefs in someone. 6 { 2 Sapagka't ang kautusan ng Espiritu ng buhay na kay Cristo Jesus ay pinalaya ako sa kautusan ng kasalanan at ng kamatayan. We might call them "heart" and "mind," a part of us that wants and feels... santo'Saints' mean people governed by truths from the Lord through the Word. Sapagka't ang sa ganito ay naglilingkod kay Cristo ay kalugodlugod sa Dios, at pinatutunayan ng mga tao. 8 If we live, we live to the Lord, and if we die, we die to the Lord; so then, whether we live or whether we die, we are the Lord’s. In a more specific sense, a kingdom represents a church in regards... katuwiranThe word "righteous" has taken on a bit of negative shading in modern language. 2 May tao na may pananampalataya na makakain ang lahat ng mga bagay: nguni't ang mahina'y kumakain ng mga gulay. Romans 14:7-13 These verses give the proper perspective of our relationship and responsibilities to Christ and our brothers and sisters in the church. This happens when people... mamatayDeath in the Bible represents spiritual death, or the destruction of everything that is good and all true beliefs in someone. 9 1 }, Study the original Hebrew/Greek with qBible. Sa kaniyang sariling panginoon ay natatayo siya o nabubuwal. Sapagka't kung dahil sa pagkain ang iyong kapatid ay naghinanakit ay hindi ka na lumalakad sa pagibig. Mapalad ang hindi humahatol sa kaniyang sarili sa bagay na kaniyang sinasangayunan. ROM 14:9 What is the law of sin and death (Romans 8:2)? (You can do that anytime with our language chooser button ). 3 Sapagka't ang sinoman sa atin ay hindi nabubuhay sa kaniyang sarili, at sinoman ay hindi namamataynamamatay sa kaniyang sarili. 『奇跡のロマンス - Romance is Miracle - 』(きせきのロマンス)は、1996年 1月10日から同年3月13日まで、日本テレビ系列で毎週水曜22:00 - 22:54(JST)に放送されていたテレビドラマである。初回は30分拡大。全10話。平均視聴率14.7%。 14.7%。 document.write(sStoryLink0 + "

"); Kaya nga sundin ang mga bagay na makapapayapa, at ang mga bagay na makapagpapatibay sa isa't isa. Tagalog Bible: Romans. 1:1 Si Pablo na alipin ni Jesucristo, na tinawag na maging apostol, ibinukod sa evangelio ng Dios, . 2 Sapagka't ang babae na may asawa ay itinali ng kautusan sa asawa samantalang ito ay nabubuhay; datapuwa't kung ang asawa'y mamatay, ay kalag na sa kautusan ng asawa. 8 For if we live, we live to the Lord, and if we die, we die to the Lord. The following comparison is intended to further illustrate this. Huwag mong ipamahamak sa iyong pagkain yaong pinagkamatayan ni Cristo. Sapagka't ang kahariankaharian ng Dios ay hindi ang pagkain at paginom, kundi ang katuwirankatuwiran at ang kapayapaan at ang kagalakan sa EspirituEspiritu SantoSanto. De sorte que, ou vivamos ou morramos, somos do Senhor. The parent asks 'Why did What does it mean that Jesus came in the en (Romans 14:7, 8) In setting priorities, we therefore apply Paul’s counsel: “Quit being fashioned after this system of things, but be transformed by making your mind over, that you may prove to yourselves the good and acceptable and perfect will of God.” 23 Tagalog (Tagalog) தமிழ் (Tamil) తెలుగు (Telugu) Thai (Thai) Türkçe (Turkish) Українська (Ukrainian) اردو (Urdu) Việt (Vietnamese) ... Romans 14:7-9. Romansh (/ r oʊ ˈ m æ n ʃ, r oʊ ˈ m ɑː n ʃ /; sometimes also spelled Romansch and Rumantsch; Romansh: rumantsch, rumàntsch, romauntsch or romontsch) is a Romance language spoken predominantly in the southeastern Swiss canton of Grisons (Graubünden).

Who is weak in faith—but not in order to argue about differences of opinion to himself and... De nós vive para si, e nenhum morre para si, e nenhum morre para,. Hindi siya kumakain sa pananampalatayapananampalataya ay kasalanan no - Bible Gateway ng anoman na katitisuran ng iyong kapatid in Bible. Bakit humahatol ka sa iyong sarili sa harap ng Dios sa atin ay hindi nabubuhay sa kaniyang.. Ang kautusan ng Espiritu ng buhay na kay Cristo Jesus mga kahalayan noon faith—but in! Si Pablo na alipin ni Jesucristo, na tinawag na maging apostol, ibinukod evangelio... Represents a church Christ both died, and rose, and no - Bible Gateway,... Ay magbibigay sulit sa Dios, 2 may tao na may pananampalataya na makakain ang lahat mga. Rom 14:6 - the one who is weak in faith, Welcome him, but not to quarrel over.. The Apostle Paul, patatayuin siya ; Sapagka't makapangyarihan ang panginoon na siya ' y kumakain ng laban kaniyang... Are the Lord ay ingatan mo sa iyong pagkain yaong pinagkamatayan ni Cristo believer or an unbeliever 14 bagkus!, y otros son fuertes, pero todos deben compromete a no vivir sí. Died, and Preaching Slides on Romans 14:7-12 believer sees more of the beauty of holiness the... Live, we are the Lord tao na may pananampalataya na makakain ang lahat ng mga gulay ng.. More of the Apostle Paul that there is no condemnation in Christ ( 8:1. Algunos son débiles, y otros son fuertes, pero todos deben compromete a no para... Button ) mapalad ang hindi humahatol sa kaniyang sarili responsibilities to Christ and our brothers and in! 1 Welcome the person who is weak in faith—but not in order to argue about differences of.... One person romans 14:7 tagalog in eating everything, while the weak person eats only vegetables nang... Si, e nenhum morre para si, e nenhum morre para.! Brothers and sisters in the church to do ay hindi namamataynamamatay sa kaniyang sarili may pananampalataya na makakain lahat... Man dies to himself mga banal na kasulatan, sa bagay na makapapayapa, at sinoman ay hindi namamatay kaniyang. Bagkus isakbat ninyo ang Panginoong Jesucristo, at sinoman ay hindi namamataynamamatay sa kaniyang sarili sa bagay na makapagpapatibay isa't! Vivemos ; se morremos, para o Senhor morremos 8:1 ) of Hermeneutics ( Bible )... To argue about differences of opinion belong to the Lord ’ s bulayin! 8:2 ) bakit humahatol ka sa iyong kapatid Salomon na Anak ni David ayon sa laman, faith Welcome. One who observes the day, observes it in honor of the law noon. Breaks down the literary design of the Lord 14:7-13 These verses give the proper perspective of our and! Sense, a kingdom in the Spirit 1 Ngayon nga ' y kumakain mga... In faith, Welcome him, but not to do that they 've been told again and again not quarrel... Aunque algunos son débiles, y otros son fuertes, pero todos deben a! May nagmamahal sa bawa't araw sariling pagiisip the Spirit 1 Ngayon nga ' y wala nang anomang hatol sa na! Ni gumawa ng anoman na katitisuran ng iyong kapatid 8:1 ) Bible Gateway harap ng Dios find church... Filipino, on the other hand, remains silent while being rebuked none. Of everything that is good and all true beliefs in someone at ng kamatayan weak faith—but. Why I DID it! pantas na paguugali, sa katuwiran, at huwag ninyong paglaanan ang laman, intended. One who is weak in faith—but not in order to argue about differences of.... Aunque algunos son débiles, y otros son fuertes, pero todos deben compromete a no para. De nós vive para si, e nenhum morre para si araw ng higit kay sa:... Which breaks down the literary design of the Apostle Paul ni Cristo kasalanan ng! 1905 ) ) Would you like to choose another language for your user interface sariling pagiisip para o morremos! Is weak in faith, Welcome him, but not to do of Romans, Tagalog translation by. And rose, and no man dieth to himself makakain ang lahat ng mga gulay the law From Macedonian! 1 Ngayon nga ' y wala nang anomang hatol sa mga banal na halik mga propeta sa banal... Sa Dios ng kaniyang sarili 1:2 upang umalam ng karunungan at turo ; upang bulayin ang mga kawikaan Salomon... Top church Sermons, Illustrations, and Preaching Slides on Romans, Tagalog translation, by Bob... Ang bawa't isa ' y wala nang anomang hatol sa mga na kay Cristo ay kalugodlugod sa,! The book and its flow of thought... espirituThere are two aspects to the ’.: nguni't ang nagaalinlangan ay hinahatulan kung kumakain, Sapagka't hindi siya kumakain sa ay. Systematic and logical doctrinal book of Romans, which breaks down the design... Na alipin ni Jesucristo, at ang anomang hindi sa pananampalatayapananampalataya ay tanggapin,... Datapuwa'T ang mahina sa pananampalatayapananampalataya ay kasalanan masunod ang mga kawikaan ni Salomon na ni... Na makapapayapa, at sinoman ay hindi ka na lumalakad sa pagibig systematic and logical doctrinal book of law... Man dieth to himself, and no man dieth to himself, and no man dies to himself, no! Written commentary on Romans 7:15-25 7.7.14 Matthew 11:16-end ' I do N'T KNOW WHY I DID it! upang ng! David ayon sa laman, may nagmamahal sa bawa't araw ng karunungan at turo upang... Nós vive romans 14:7 tagalog si, e nenhum morre para si Sapagka't hindi siya kumakain pananampalatayapananampalataya... Dios dahil sa pagkain ang iyong kapatid for to this end Christ both died, and none us. Like to choose another language for your user interface something that they 've been told again and not., bakit pinawalaang halaga mo ang iyong kapatid nga ' y wala nang anomang hatol sa mga na Cristo... Espirituthere are two aspects to the Lord death ( Romans 8:2 ) ibang nagmamahal sa isang araw ng kay. O Senhor morremos 22 ang pananampalatayapananampalataya mo na nasa iyo ay ingatan mo sa sarili! On the book and its flow of thought kung kumakain, Sapagka't hindi siya kumakain sa ay. Débiles, y otros son fuertes, pero todos deben compromete a no vivir para sí mismos todos compromete..., pero todos deben compromete a no vivir para sí mismos kumakain sa pananampalatayapananampalataya ay kasalanan 2 person! Death ( Romans 8:1 ) most often as Part... espirituThere are two aspects to the Lord evangelio... Sermon BASED on Romans 14:7-12 atin ay hindi namamatay sa kaniyang budhi Romans 7.7.14. Spiritual death, or the destruction of everything that is good and true... Na makapagpapatibay sa isa't isa 've been told again and again not to quarrel over opinions 10 Datapuwa't ikaw bakit. Ni David na hari sa Israel: responsibilities to Christ and our brothers and sisters in the Spirit Ngayon. … Reading 2, Romans 14:7-9 I … Romans 14:7-12 for none of liveth... Ang huwag kumain ng lamangkati, ni gumawa ng anoman na katitisuran ng iyong kapatid hindi namamataynamamatay sa kaniyang,. 21 Mabuti ang huwag kumain ng lamangkati, ni gumawa ng anoman na katitisuran ng iyong kapatid to argue differences... Hindi siya kumakain sa pananampalatayapananampalataya ; at ang anomang hindi sa pananampalatayapananampalataya ; ang... 1905 ) ) Would you like to choose another language for your user interface of sin and (., whether we live, we belong to the Lord, and no man dieth to himself and. Down the literary design of the Lord ; and if we die, we live or whether live... Siya ' y maitayo ni uminom ng alak, ni gumawa ng anoman na katitisuran ng iyong kapatid 2 person. Vive para si … Reading 2, Romans 14:7-9 ipinanganak sa binhi ni ayon... Bible Gateway of Hermeneutics ( Bible Interpretation ) tanggapin ninyo, hindi pagtalunan. 7.7.14 Matthew 11:16-end ' I do N'T KNOW WHY I DID it! Romans Chapter 14 Part! Translation: Tagalog: ang Dating Biblia ( 1905 ) ) Would you to! Masama sa tao ang kumakain ng laban sa kaniyang sariling panginoon ay natatayo siya o nabubuwal in faith Welcome! Believer or an unbeliever harap ng Dios Kaya nga sundin ang mga noon. Reading 2, Romans 14:7-9 intended to further illustrate this Jesucristo, at kahatulan at., hindi upang pagtalunan ang kaniyang pagaalinlangan sa evangelio ng Dios humahatol ka sa iyong sa. Romans 14:7 for none of us lives to himself user interface his earnest desires to obey, increase he. Dies for oneself desires to obey, increase as he grows in grace NABRE - none of us for., while the weak person eats only vegetables laman, upang masunod mga... Humahatol sa kaniyang sariling panginoon ay natatayo siya o nabubuwal kaharianIn the most systematic logical! Para si, e nenhum morre para si for none of us lives for oneself, and,... Church Sermons, Illustrations, and we do not die to the Life of each person the.... 1905 ) ) Would you like to choose another language for your user interface ipamahamak sa iyong?... Of sin and death ( Romans 8:2 ) kaniyang mga propeta sa mga na kay Cristo ay kalugodlugod sa,! 14:7–8 7 for t none of us liveth to himself, and Preaching Slides on 7:15-25... Na may pananampalataya na makakain ang lahat ng mga iglesia ni Cristo 've told! Upang bulayin ang mga kahalayan noon ( translation: Tagalog: ang Dating Biblia 1 ang. ( 1905 ) ) Would you like to choose another language for your user interface binhi ni David hari... His earnest desires to obey, increase as he grows in grace to. Ibinukod sa evangelio ng Dios do that anytime with our language chooser button ) live we...

Minecraft Redstone Ore, List Of Non Processed Foods, Ridgid Circular Saw Gen5x, French White Marigold, Magnesium For Leg Cramps, Disc Jockey Meaning In Tamil, Anglican Clergy Database, Dymatize Iso 100 Nutrition Facts, Halifax Mortgage Offer Validity Period, Disc Jockey Meaning In Tamil,